Vergi Avukatı 

  • Vergi ve cezadaki hataların şikayet yoluyla düzeltilmesi isteminin reddi üzerine açılan davalar
  • Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma başvurusunu yetkisizlik veya süreaşımı nedeniyle reddetmesi üzerine açılan davalar
  • Uzlaşmanın vaki olmaması üzerine açılan davalar
  • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi, motorlu taşıtlar vergisi,
  • Vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, ödeme emri, vergiden kaynaklanan haciz,
  • İşgal harçları-katılım payları, sahte faturadan kaynaklanan davalar, emlak rayiç bedelinin tespitine ilişkin davaların takibini yapar

      Vergi avukatı arıyorsanız doğru yerdesiniz.

  Av. Mustafa Kürşad Kara

     Vergi avukatı