• Şirket kuruluşları, birleşmeleri ve devralmaları, nev’i değiştirmeleri, genel kurul işlemleri, esas sözleşmelerin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirlerinin yapılması, ticari işlerden ve tacirler arası ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, alacak ve tazminat davaları, kambiyo senetlerinin hazırlanması, rekabet hukukundan kaynaklanan davalar
  • Şirket Danışmanlığı
  • İş hukukundan kaynaklanan davalar ( kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai alacakları vs)
  • Kambiyo mevzuatından kaynaklanan davalar ( çek, bono, poliçe)
  • Sözleşmelerden kaynaklanan davalar ( alım satım sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri vs)
  • İpotek rejiminden kaynaklanan problemler
  • Sözleşme hazırlanması
  • Dış Ticaret Ve Gümrük İşlemleri, şirket avukatı.
  • Vizyon Hukuk Bürosu olarak; deniz ticareti, dış ticaret ve gümrük hukukuna ilişkin olarak müvekkillerimize her konuda hukuki destek verilmektedir. Uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil etmektedir.

Şirket Avukatı