Sağlık Hukuku alanında uzmanlığımızla; doktor ve diğer sağlık personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklanan tazminat davası ve ceza hukukuna ilişkin davalar, doktor ve hasta hakları alanında çalışmaktayız. 

Avukat Mustafa Kürşad Kara