İdare Hukuku Avukatı

İmar planı ve parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar, kamulaştırmasız el atma davaları,

Memur ve diğer kamu görevlileri ile ilgili; atama, görevde yükselme, disiplin, göreve son verme, parasal haklar ile ilgili işlemler,

Kamu İhale Kanunundan kaynaklanan davalar, EPDK lisans işlemleri, ÇED davaları, çevre cezalarından kaynaklanan davalara bakar.

İdare hukuku, idarenin yapısı, faaliyetleri ve kamu gücüne ilişkin kural ve ilkelerden oluşur. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı bireylerin korunması için idari yargı kurulmuştur. İdare Hukuku alanında uzmanlığımızla; idarenin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara hukuk devleti ve insan hakları ışığı altında çözüm bulmak amacındayız.

Av.Mustafa Kürşad KARA