Gayrimenkul Avukatı

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar,
 • İmar barışı- yapı kayıt belgesi müracaatları,
 • Kentsel dönüşüm mevzuatından ve uygulamalarından doğan davalar
 • Kadastro, tapu sicili, tapu işlemleri, ipotek ve rehin işlemlerinden kaynaklanan davalar
 • El atmanın önlenmesi, kaldırma, men davaları, ortaklığın giderilmesi,
 • Alım, geri alım, önalım davaları, ecrimisil davaları,
 • Kira bedelinin tespiti, uyarlama ve tahliye davaları gibi davalar
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat şirketinin kurulması ve danışmanlık
 • İnşaat yapım ihalelerine hazırlık,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, taşeronluk sözleşmesinden kaynaklanan sorunlar
 • Gayrimenkullerin alınması, satılması, kiralanması,
 • İşletilmesi ve yönetilmesi gayrimenkul üzerinde ipotek, intifa hakkı,
 • Üst hakkı ve diğer ayni ve şahsi hakların kurulması, kaldırılması davaları.

Avukat Mustafa Kürşad Kara

Gayrimenkul Avukatı