Ceza Hukuku, bireylerin belirli bir düzen içerisinde yaşaması, Anayasal koruma altına alınmış temel hak ve hürriyetlerin korunmasını ve bunların ihlal edilmesi durumunda gerekli yasaları ve yaptırımları incelemektedir.

Ceza hukukunda doğru bir savunma yapabilmek için ceza avukatı olarak çalışan ve bu kanunlara hakim olan bir avukat ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Samsun Vizyon Hukuk Bürosu olarak Ceza hukuku davalarında soruşturma ve kovuşturma aşamasından infaza kadar her aşamasında tecrübesi, bilgi birikimi ile müşteki yada sanık konumundaki tüm müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Ceza Avukatı ;

 • Ticari dolandırıcılık suçları
 • Ticari bilgi sızdırma ve casusluk suçlamaları
 • Bankacılık zimmet suçları
 • Bilgi suistimali
 • Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon),
 • Enerji hukuku suçları
 • Güveni kötüye kullanma suçları
 • Vergi kaçırma
 • Zimmet, rüşvet, sahtecilik, kara para aklama
 • Çevre suçları
 • Konut dokunulmazlığının ihlali,
 • Görevi ihmal,
 • Hırsızlık,
 • Yalan tanıklık, mala zarar verme, tehdit, şantaj, hakaret, yaralama,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Haberleşmenin engellenmesi,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi,
 • Görevi kötüye kullanma,
 • Karşılıksız yararlanma,
 • İmar kirliliğine neden olma.

Samsun Ceza Avukatı mı arıyorsunuz?