KENTSEL DÖNÜŞÜM – TAPU HARCI

  Kentsel Dönüşüm Kanununa tabi bir taşınmazın ilk satışında, alıcı ve satıcı tapu harcı ödemekle yükümlü değildir. Uygulamada 6306 sayılı Yasa kapsamındaki taşınmazların ilk satışında alıcı ve satıcı bakımından Harçlar Kanunu’nda öngörülen tapu harcının vergi daireleri tarafından tahsil edildiği, tapu harcının iadesi yönündeki taleplerin yargı mercilerine intikal ettiği görülmektedir. Uyuşmazlığa ilişkin yargı mercileri tarafından verilen emsal kararlarda Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, tahsil edilen tapu harcının iadesi yönünde karar verildiği görülmektedir. Bu sebeple ilgililerin bu Kanun kapsamındaki taşınmazlardaki ilk satışlarında harçtan muaf olduğu göz ardı edilmemelidir ve bu muafiyete göre işlem tesis edilmelidir. Harçtan muaf olmasına rağmen, satış aşamasında tapu harcı ödemesinde bulunan alıcı ve satıcılar söz konusu hukuka aykırı işlem sebebiyle harç iadesini talep hakkına sahiptir. Geriye doğru 5 yıl içerisinde ödenmiş olan tapu harçları dava yoluyla alınabilmektedir.